Terapeuti

Na tejto stránke uvádzame zoznam ľudí, ktorí absolvovali kompletný vzdelávací program terapeuta metódy Cesta u Brandon Bays. Tento vzdelávací program (v EN "Practitioner`s Programme") je jediný, ktorý dáva ľuďom potrebnú kvalifikáciu a oprávnenie ponúkať svoje služby pod značkou CESTA podľa Brandon Bays.

Na Slovensku je už dnes dostatok terapeutov, ktorí absolvovali kompletný výcvik u Brandon Bays. Žiadne iné osoby, ako uvedené nižšie v zozname, neboli riadne vyškolené. Vzdelávanie zahŕňa okrem osvojenia si ďalších techník a procesov, ktoré nie sú spomínané v žiadnej knihe a umožňujú prekonanie prekážok pri prechádzaní procesom, taktiež intenzívnu prácu na sebe samom.

Terapeut - ako v každej psychoterapii a skutočnom liečení - musí mať sám vyriešené témy, ktoré má liečiť. Musí si sám vyčistiť bloky a prekážky, aby mohol byť skutočne otvorený a vytvoril prostredie, v ktorom sa klient môže otvoriť, a v ktorom môže dôjsť k uzdraveniu.

V poslednej dobe sme zaznamenali na internete viacero ľudí s ponukou terapie Cesta podľa Brandon Bays, pričom títo ľudia nemajú absolvovaný kompletný vzdelávací program terapeuta. Chceli by sme vás, vážení čitatelia a záujemcovia o túto liečebnú metódu upozorniť, že ak sa rozhodnete využiť služby iných ako vyškolených terapeutov uvedených v tomto zozname, nemusíte, a pravdepodobne ani nedostanete, kvalitu, ktorú si zaslúžite.

Tu uvádzame zoznam akreditovaných terapeutov pôsobiacich v SR, ktorí majú ukončený celý Program pre terapeutov metódy Cesta.

Akreditovaní terapeuti sú všetci, ktorí odovzdali svoje prípadové štúdie a získali akreditáciu (osvedčenie) terapeuta metódy Cesta. Kliknutím na ich meno sa vám zobrazí ich profil aj s kontaktnými údajmi.

Terapeuti sú v zozname uvedení v abecednom poradí.

Akreditovaní terapeuti

Meno
Miesto pôsobenia
Email
Šaľa, Zaježová (okres Zvolen)
Bratislava, Myjava, Košice
Bratislava, Pezinok, Svätý Jur
Bratislava, Skype, resp. cez telefón