Mgr. Tibor Oros

Po absolvovaní všetkých povinných i nepovinných škôl :) som sa zamestnal v bratislavskej Záchrannej a zdravotnej dopravnej službe. V tejto práci som sa často stretával s bolesťou ľudí, neraz aj s ľudmi v posledných štádiách chorôb, ktorým sa podávali už len opiáty na tíšenie bolesti. Ako v mladom človeku, plnom elánu do života, to vo mne zanechávalo hlboké stopy, premýšľal som o zmysle života.

Po šiestich rokoch som cítil potrebu zmeniť prácu a tak som prešiel do súkromného sektoru, venoval som sa kreatívnej práci, designu a fotografovaniu. Počas tohto tvorivého obdobia som sa oženil a naše manželstvo svojou prítomnosťou rozveseľujú aj naše dve deti.

Sloboda v organizovaní svojho pracovného času mi umožnila splniť si svoj sen - venovať sa pedagogike a psychológii, absolvoval som vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Štátnymi skúškami, okrem iných aj zo špeciálnej pedagogiky a psychológie, som úspešne zavŕšil magisterské štúdium. Aj počas tohto obdobia som hľadal odpovede na moje otázky, prečítal som veľké množstvo kníh, navštevoval som rôzne semináre a prednášky, v mnohých knihách som našiel a nachádzam odpovede... Úprimne poviem, neprinášalo mi to moje vnútorné odpovede a pochopenie, necítil som sa vnútorne spokojný ani slobodný, stále som hľadal ďalej...

Jednou z kníh, ktorá ma veľmi oslovila, bola aj kniha Cesta od Brandon Bays, po jej krátkom prelistovaní ma tak zaujala, že som ju bez prestávky do rána celú prečítal. Skúšal som najprv procesy Cesty podľa knihy na sebe, neskôr som čítal deťom rozprávky z knihy Cesta pre deti.

Prešiel rok a ja som sa rozhodol absolvovať seminár Intenzívna Cesta v Prahe (2011), zhodou okolností prvýkrát v Čechách viedla tento seminár práve autorka knihy a metódy Cesta - Brandon Bays. Prežil som na seminári veľmi hlboké oslobodzujúce procesy - táto metóda ma jednoducho nadchla - to o čom som čítal v knihe, bolo možné aj zažiť - a zažil som - "na vlastnej koži".

Prežíval som hlboké a uvolňujúce procesy, prinášalo to prvé pokroky, dostával som sa viac do svojho vnútra, začal som viac vnímať a chápať svoje pocity, viac chápať sám seba a mať pochopenie aj pre ostatných ľudí. Bola to pre mňa tak silná skúsenosť, že som sa rozhodol pokračovať ďalej a v priebehu ďalšieho roka som absolvoval priamo u Brandon Bays a Kevina Billetta všetky pokročilé semináre v Nemecku a Holandsku, potrebné k získaniu akreditácie terapeuta Cesty.

Keďže sa Cesta stala súčasťou môjho života, bolo prirodzené, že aj svoju diplomovú prácu som venoval metóde Cesta a jej možnostiam využitia v liečení závislostí (https://is.muni.cz/th/386321/pedf_m/diplomka.pdf).

V súčasnosti sa popri svojej rodine, záľubách a práci, venujem rozširovaniu povedomia o zdravom psychickom a fyzickom živote - spoluorganizujem prednášky a semináre osobného rastu, venujem sa poradenstvu, terapiám detí, mládeže a dospelých ako certifikovaný terapeut Cesty.