Monika Hodásová

Každý poznáme močový mechúr a ten si denne vyprázdňujeme, dokonca niekoľkokrát. Počuli ste však už o emočnom mechúre? Ja už veľakrát, no napriek tomu som ho nechávala plný. Plný potláčaných emócií. Nečudo, že z času na čas praskol. Nohavice ostali síce suché, za to výbuchy hnevu prípadne záplava sĺz na seba nenechali dlho čakať. A tak som sa rozhodla na mojej ceste poznania hľadať spôsoby, ako vyprázdniť emočný mechúr elegantnejšie, ale najmä precíznejšie. Objavila som terapiu CESTA.

Ja som o Ceste počula už pred viacerými rokmi. Staršia pani, blondínka, nádor o veľkosti lopty, vyliečená bez liekov pomocou záhadnej metódy. Vypočula som si, no nezaujalo. Dnes viem, že to nebolo o mojom záujme, ale o tom, že som nebola na Cestu ešte pripravená. Ak je žiak pripravený, učiteľ príde. Jedného dňa žiačka pripravená bola.

Po prečítaní knihy Cesta som sa rozhodla absolvovať terapiu. Z knihy som vedela, čo ma približne čaká, no skutočnosť bola tisíckrát intenzívnejšia. Môj prvý proces mi ukázal neuveriteľné možnosti, ako môžem so svojim telom ešte pracovať. Rozhodla som sa preto absolvovať intenzívny víkendový seminár so samotnou autorkou. Vnímajúc zmeny v mojom živote, ktoré mi Cesta priniesla po týchto pár procesoch, som sa rozhodla urobiť si terapeutický program Cesty a šíriť túto metódu ďalej medzi ľudí ako terapeut Cesty.

Čo mi Cesta priniesla? Slobodu, radosť, autenticitu. Vedomý život, život v prítomnosti, v láske. Duševnú pohodu, pokoj, vyrovnanosť, sebalásku. A čo mi Cesta vzala? Množstvo strachov, obáv, smútku, neistôt. Stres, nepokoj, podráždenie, agresiu. Negatívne presvedčenia, sebadeštrukciu, pretvárku, hry môjho ega.

Okrem terapie Cesty pracujem aj s fyzickým telom - som výživová poradkyňa a inštruktorka jogy. Spájam pri stretnutiach s klientom všetky aspekty zdravia - výživu, pohyb a duševné zdravie.