Katka Hudecová

Môj život vyzeral navonok ideálne. Mladá rodinka, dobrý manžel, dve malé detičky, podporujúci rodičia, zamestnaná v práci, kde kolegovia boli zároveň kamarátmi, pomerne finančne zabezpečená. Hrala som úlohu matky, manželky, dcéry, nevesty, kamarátky, zamestnankyne a vo všetkom som chcela byť dokonalá, milovaná, obdivovaná... Bolo to však nesmierne náročné a vyčerpávajúce. Tak veľmi som sa snažila, aby všetci okolo boli spokojní, že som prestala vnímať, čo skutočne chcem, tlmila som svoje pocity, necítila som radosť zo života, nebola som schopná komunikovať otvorene o čomkoľvek, vedome som potláčala samu seba a neprežité emócie som si vybíjala na mojich najbližších.

V roku 2014 mi vstúpila do života metóda Cesta. Po prvom seminári som cítila, že táto metóda mi môže dať oveľa viac. Každým ďalším seminárom som išla hlbšie a spoznávala som sa. Uvedomenia som postupne vnášala do bežného života a nielen ja, ale aj moje okolie sa začalo meniť. Zmeny boli tak evidentné, že sa  pre absolvovanie celého terapeutického programu rozhodol aj môj manžel.

Čo sa u mňa zmenilo vďaka metóde Cesta: viem ľúbiť samu seba, byť  láskavá a konať z tohto miesta. Viem si nastaviť hranice. Nepotrebujem uistenia zvonku, či som dosť dobrá, dosť milovaná, dosť schopná… Prijímam ľudí akí sú, nesnažím sa ich meniť.  Dovoľujem si cítiť všetky emócie a nerozdeľujem ich na dobré a zlé. Žijem tu a teraz, nelipnem na minulosti a nemám očakávania v budúcnosti. Mám odvahu vystupovať zo svojej komfortnej zóny. Ľúbim bezpodmienečne, smejem sa naplno, kričím nahlas, plačem bez zábran. Žijem.

Je môj terajší život ideálny, vždy pozitívny, bezproblémový? Určite nie! Ale obrovský rozdiel je v spôsobe ako teraz dokážem pristúpiť k náročným situáciám, problémom, ľuďom. Viem, že všetko čo mi do života prichádza, je tu na to, aby ma niečo naučilo, niekam ma posunulo. Viem kto som, čo dokážem a vnímam, že život sa deje pre mňa, nie proti mne. 

Na mojej ceste spoznávam ďalšie metódy, získavam nové poznatky a snažím sa prepájať tieto znalosti tak, aby som klienta mohla čo najlepšie sprevádzať na jeho ceste.

Využívam znalosti z:
  • nadstavbových seminárov Cesty (No Ego Advanced, Enneagram Masterclass, Karma cleanse),
  • zo seminárov E-Motion od Dorothe Trassl (prezentérka Cesty, jej techniky práce s telom sú využívané na pokročilých seminároch – joga, uvoľňovanie tráum, dychové cvičenia, shaking),
  • zo seminárov pre ženy (Cyklická žena; Donna Divina vedený Ariane Schurmann – bývala prezentérka Cesty),
  • z kurzov Arteterapia pre vlastný rozvoj a profesnú prax, Kurz Mágia farieb – terapia farbami a z môjho súčasného 3-ročného štúdia Arteterapie (kde sa prostredníctvom tvorivého procesu  dokážeme spojiť  s našim podvedomím)
Ak cítite volanie, že chcete byť tvorcom vlastného života, s láskou Vám pomôžem objaviť v sebe všetky nástroje, ktoré sú k tomu potrebné.

Katka

Ak raz zažijete stretnutie s miestom, kde vo vás  láska a pravda prebýva, poznačí vás to na zvyšok vášho života. Tento prežitok vám  už nikto nevezme.