Ing. Benjamín Würfl, PhD.

K osobnému rozvoju som sa dostal v roku 2004, keď som neustále hľadal nové výzvy, ale ich dosiahnutie ma neuspokojovalo. Venoval som sa stavbe domu, doktorandskému štúdiu, behal som maratóny, učil sa tri jazyky, v práci som stále vyhľadával služobné cesty. Absolvoval som množstvo tréningov od prezentačných až po manažérske zručnosti. Dokonca som si urobil školenie trénerov. Stále som mal však pocit, že v mojom živote nenastáva, ktorú podvedome očakávam. Práve v tomto období som dostal odporúčanie, aby som sa začal venovať aj vyriešeniu problémov z môjho detstva. Samozrejme som s tým mal problém, veď kto by chcel dobrovoľne riešiť svoju minulosť. Netrvalo dlho a vyskúšal som to. Chodil som k psychoterapeutke, na semináre rodinných konštelácii, regres a ďalšie semináre týkajúce sa rozvoja osobnosti. Hľadal som spôsob, aby som sa cítil v živote lepšie. A vtedy sa začali objavovať prvé výsledky. Začal som lepšie zvládať svoje emócie, menej som sa hneval.

V roku 2013 som sa vďaka kolegovi dostal k metóde Cesta (The Journey). Motivoval ma jeho príbeh uzdravenia, ale aj úspechy jeho klientov. Najprv som musel samozrejme prekonať svoju šetrnosť a zaplatiť za prvý seminár. Neskôr som sa rozhodol dokonca absolvovať kompletný certifikovaný program pre terapeutov. Pochyboval som však, či táto metóda dokáže vyriešiť aj moje problémy. Obrat nastal, keď som videl svojho klienta, ktorý trpel stratou pamäte ako sa mu začínajú vracať spomienky. U viacerých klientov som sledoval zmiernenie až vypnutie fyzických bolestí, alebo zmenu návykov. Klient, ktorý trpel vysokým štádiom rakoviny, dokázal po procese prvý krát spať bez liekov a vďaka odpusteniu dokázala klientka znova komunikovať so svojím bývalým partnerom.

V mojom vlastnom živote som pocítil podstatnú zmenu potom, keď mi jedna terapeutka odporučila zamerať sa na vyriešenie môjho vzťahu s mamou. Až potom nadobro zmizli moje výčitky svedomia, vyvolané nevďačným správaním v detstve. To mi prinieslo väčší pokoj.

Od momentu ako som začal chodiť do základnej školy, som vnútorne bojoval s pocitom odmietnutia. To sa prejavovalo aj tým, že som mal problém zvládať kritiku svojho okolia, resp. situácie keď mi niekto odporoval a nesúhlasil s mojím názorom. Odkedy som si toto odmietnutie prežil v procese, zvládam odpor alebo kritiku okolia omnoho lepšie a dokonca ma to prestalo hnevať. Tým, že som sa konečne otvoril do vecí, ktoré som dlhé roky potláčal, pociťujem vo svojom živote väčšiu autenticitu, ako keby som sa už nemusel na niečo alebo niekoho hrať. Postupne prišlo uvedomenie, že začínam byť empatickejší, dokážem lepšie počúvať a vnímať druhých ľudí, čo mi prinieslo zlepšenie všetkých vzťahov v mojom okolí. Konečne si uvedomujem, že sa dokážem zamerať na to, čo mi v živote robí radosť.

Ako certifikovaný terapeut sa špecializujem na prácu s klientmi cez Skype alebo telefón. V prípade záujmu, som vám k dispozícii.