Ivana Medveďová

Najlepší spôsob, ako sa zbaviť problému, je vyriešiť ho.

Narodila som sa v roku 1979 v Čiernom Balogu. V roku 2002 som ukončila bakalárske štúdium Cestovného ruchu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas a po ukončení štúdia som pracovala ako projektový manažér v neziskovej organizácii Vydra v Čiernom Balogu venujúcej sa regionálnemu rozvoju.

Cestovať som chcela vždy. Zapojiť sa do každodenného života, spoznať mentalitu ľudí, kultúru, prostredie. Preto sa mi na štyri roky stal prechodným domovom Londýn a do roku 2011 som päť sezón pracovala v letoviskách v Španielsku, na Ibize a Kanárskych ostrovoch. Zážitky a skúsenosti, ktoré sa dajú získať len v zahraničí, mi obohatili život neskutočným spôsobom, ale stále tomu niečo chýbalo. Jasnosť, ucelený rámec, zmysel. Keď sa mi do rúk dostala útlučká knižka s až príliš jednoduchým názvom Cesta, niečo sa zmenilo. Začala som si uvedomovať, že cestovať sa dá aj dovnútra a tušila som, že TIE cesty budú o niečom úplne inom.

A potom už jedna vec viedla k druhej. Dokončila som ročný program pre terapeutov Cesty, vrátila som sa na Slovensko a Cesta sa stala neoddeliteľnou súčasťou môjho života tak, ako dýchanie. Čím viac ju používam, tým viac si uvedomujem, aký ohromný dosah má na život každého, koho sa dotkla. Asi nikdy ma neprestane udivovať, aká múdrosť sa prejaví, keď vedenie prenecháme sile väčšej, ako je naša myseľ. Aké súvislosti sa odhaľujú medzi vonkajším prejavom a príčinou našich problémov, ako sa zaceľujú rany bolestivých spomienok, koľko pochopenia v procese získame a aké zmeny sa potom dejú. Prejsť si procesom Cesty je úžasný zážitok a mne bude potešením môcť vás na tejto ceste sprevádzať.