Martina Strnádová

Cesta je úžasný nástroj sebapoznania. Mojou najdôležitejšou lekciou v ceste , tak ako to vnímam teraz, bola odvaha otvoriť sa možnosti že všetko môže byť aj inak. Učím sa rešpektovať seba a aj ľudí s ktorými sa stretám. S úžasom zisťujem že práve v tých rozlišnostiach ktoré nás na prvý pohľad oddeľujú je obrovský dar nového vnímania sveta, sveta ktorý ja takto nepoznám. Uvedomila som si tú fascinujúcu jedinečnosť a krásu ktorú každý jeden z nás v sebe nosí a potrebu dovoliť tejto jedinečnosti vyniknúť . V prvom rade dovoliť si ju oceniť sama v sebe a ponúknuť ju svetu. Toto poznanie mi dáva orovskú slobodu a nádej, nakoľko doposiaľ som veci videla z jedného uhla pohľadu - toho môjho a hoci som sa vždy snažila pochopiť stanoviská a správanie iných stále sa to dialo v lineárnom svete mojej mysle, ktorá mala zásady a pravidlá a správne označenie pre všetko. Dôvody klásť si otázku „Prečo ?“ pominuli. Teraz už nepotrebujem vysvetlenie toho prečo omnoho viac je pre mňa zaujímavou otázka „Kto som a čo je tou najhlbšou pravdou pre mňa“

Toto nové vedomie úplne zmenilo môj pohľad na život a vzťahy. Cítim sa doma sama v sebe a aj vo vzťahoch s mojími najblyžšími. Cítim sa dobre vo svojej praxi a každú jednu „výzvu“ vnímam ako obrovský dar – ako cestu k ešte väčšej slobode a radostnému príjmaniu svojej osobnej sily a realizácie v tomto svete. Odvaha, Sebaprijatie,Pokora, Láska, sú pre mňa najväčšími hybnými silami

Toto poznanie som sa rozhodla zúročiť v terapeutickej praxi. Na začiatku je vždy prijatie toho čo je tu a teraz – je to proces poznávania negatívnych presvedčení, strachov, sľubov, vzorcov správania, ale i nádherných darov, ktoré v sebe nosíme a z rôznych dôvodov ich pred svetom skrývame. A potom osolobdenie sa a otvorenie sa tomu čo slúži slobode, radosti, zdraviu a úspechu v našich životoch.