Petra Luley

Svoj život máš vo vlastných rukách!

Skutočnosť, že sa nejedná o prázdny výrok som zistila po absolvovaní programu Brandon Bays Cesta pre terapeutov. Doviedol ma k nemu zlý zdravotný stav, pocit nenaplnenia v zamestnaní a celková životná nespokojnosť. Som nesmierne vďačná za túto skúsenosť, ktorá od základov zmenila môj život, pohľad na seba, aj na celý svet. Uvedomila som si, že len odo mňa závisí či budem zdravá a vitálna, či budem robiť to, čo ma baví, či budem mať láskyplné a úprimné vzťahy, či sa budem každodenne rozhodovať s ľahkosťou a istotou a či sa mi bude vyvíjať život k mojej spokojnosti, v radosti a šťastí.

Osobnostný rozvoj ma chytil za srdce a sebapoznávanie sa stalo mojou vášňou. Absolvovala som štúdium psychológie, programu Search Inside Yourself vyvinutého v spoločnosti Google, založeného na mindfullnes, emocionálnej inteligencii, a neurovede, rôzne ďalšie školenia a zážitkové workshopy, venujem sa aj koučingu.

Mám za to, že na všetko existuje riešenie. Jediné, čo pre to treba urobiť, je uveriť tomu, prevziať zodpovednosť za dianie v živote a vykonať potrebné kroky. Jedným z týchto krokov, ktorý na základe vlastnej skúsenosti odporúčam, je práve terapia Cesta. Táto metóda obsahuje množstvo nástrojov, ktoré zaručujú skvalitnenie života v mnohých oblastiach.

Ak máš chuť čokoľvek zmeniť, ak si sa rozhodol/a cítiť sa lepšie, či už na psychickej alebo fyzickej úrovni, si na tom správnom mieste.

Rada ťa budem, čo i len na časti tvojej cesty za samým/ou sebou, sprevádzať.

Úvodnú 10 – 15 minútovú telefonickú konzultáciu ponúkam zdarma.