Terapeuti

Na tejto stránke uvádzame zoznam ľudí, ktorí absolvovali kompletný vzdelávací program terapeuta metódy Cesta u Brandon Bays. Tento vzdelávací program (anglicky "Journey Practitioner Program") je jediný, ktorý dáva ľuďom potrebnú kvalifikáciu a oprávnenie ponúkať svoje služby pod značkou CESTA podľa Brandon Bays.

Na Slovensku je už dnes dostatok terapeutov, ktorí absolvovali kompletný výcvik u Brandon Bays. Žiadne iné osoby, ako uvedené nižšie v zozname, neboli riadne vyškolené.

Vzdelávanie zahŕňa okrem osvojenia si ďalších techník a procesov, ktoré nie sú spomínané v žiadnej knihe a umožňujú prekonanie prekážok pri prechádzaní procesom, taktiež intenzívnu prácu na sebe samom.

Terapeut - ako v každej psychoterapii a skutočnom liečení - musí mať sám vyriešené témy, ktoré má liečiť. Musí si sám vyčistiť bloky a prekážky, aby mohol byť skutočne otvorený a vytvoril prostredie, v ktorom sa klient môže otvoriť, a v ktorom môže dôjsť k uzdraveniu.

Zaznamenali sme na internete viacero ľudí s ponukou terapie Cesta podľa Brandon Bays, pričom títo ľudia nemajú absolvovaný kompletný vzdelávací program terapeuta. Potrebujeme preto upozorniť, že ak sa rozhodnete využiť služby iných ako vyškolených terapeutov uvedených v tomto zozname, nemusíte, a pravdepodobne ani nedostanete, kvalitu, ktorú si zaslúžite.

Tu uvádzame zoznam akreditovaných a odporučených akreditovaných terapeutov pôsobiacich v SR, ktorí majú ukončený celý Program pre terapeutov metódy Cesta.

Akreditovaní terapeuti sú všetci, ktorí odovzdali svoje prípadové štúdie a získali akreditáciu (osvedčenie) terapeuta metódy Cesta.

Odporučení akreditovaní terapeuti Cesty sú všetci terapeuti, ktorí neostali pri základnom terapeutickom programe, ale na svojej odbornosti pracujú ďalej pravidelnou účasťou na nadstavbových (pokročilých) programoch Cesta určených len pre vyškolených terapeutov metódy. Odporučení akreditovaní terapeuti spĺňajú najnáročnejšie kritéria metódy Cesta určenej samotnou Brandon Bays a odporúčame využiť služby terapeuta práve z tejto sekcie.

Kliknutím na meno terapeuta sa vám zobrazí ich profil aj s kontaktnými údajmi. Terapeuti sú v zozname uvedení v abecednom poradí.

Odporúčaní akreditovaní terapeuti Cesty


Akreditovaní terapeuti