Agnesa Račeková

Tým, že som mala možnosť spoznať terapiu Cesta, dostala som sa k takému zázraku, pomocou ktorého cestujem do svojho vnútorného sveta, kde som našla samu seba a spoznala svoj potláčaný hnev, strachy, predsudky a množstvo negatívnych postojov, ktorých som sa zbavila. Zmenil sa mi život odhalením a uzdravením môjho vnútorného ja. Pochopila som súlad tela a duše. Našla som pokoj, sebaistotu a lásku k sebe. Áno, je to zázrak, za ktorý ďakujem!

Ponúkam pomoc pri tejto nádhernej ceste každému, kto túži po zmene vo svojom živote, kto hľadá seba alebo svoj zmysel života, túži po láske a harmónii, prípadne uzdravení tela.

S láskou, Agnesa