Veľkosť

Čo ak by ste mohli zastaviť to neustále hľadanie a len začali spočívať v osvietení? Čo ak by ste mohli spoznať svoju veľkosť a uznať, že aj vy ste úžasná ľudská bytosť?

Mnohí z nás považujú osvietenie za niečo, čo si musia zaslúžiť a len málo vybraných jednotlivcov ho môže získať – aj to až potom, čo celý svoj život robia všetko preto, aby si ho zaslúžili. Tým, že neuznáme, že osvietenie je to, kým už sme, držíme sa a zostávame vo vlastnej malosti.

Je čas, aby ste sa prestali hrať na maličkých a nechať zažiariť svoj vnútorný diamant. Ak by ste niečo mohli urobiť, čo by ste urobili? Akým spôsobom by ste posunuli svoje hranice? Ako by ste žili svoj život?

Zámer pre tieto dni:

Skúste si počas nasledujúcich dní uvedomovať a vidieť seba ako slobodných a úplne celistvých. Vaša podstata je rozľahlá a to osvietené vedomie, ktoré ste hľadali, je už prítomné. Je to pozvanie k tomu, aby ste si uctili svoju vlastnú veľkosť.

Cvičenie pre tieto dni:

Doprajte si čas na to, aby ste sa s láskou o seba postarali: dajte si luxusný kúpeľ, venujte čas niečomu, čo milujete robiť, rozmaznávajte sa príjemným spôsobom – a naplno si to užívajte.

Aký to je pocit, dopriať si takéto potešenie?