Emócie

Môžeme sa pokúsiť od našich emócií utiecť, no napokon nás dobehnú. Budú nás naháňať. No keď sa k nim otočíte tvárou v tvár a odovzdáte sa “tlame” vašich najhlbších strachov, zistíte, že vaša otvorenosť sa premení na odvahu samotnú.

Zámer pre tieto dni:

Dnes vás pozývame k tomu, aby ste svoju tvár otočili k jadru svojho najhoršieho strachu a boli ochotní pozrieť sa na to, čomu nie ste ochotní čeliť. Čoho sa bojíte?

Zároveň vás pozývame, aby ste prestali utekať od svojich emócií. Pretože kým je dych súčasťou nášho tela a život vyjadrením nášho bytia, emócie budú našou prirodzenou súčasťou... Sú vyjadrením našej ľudskosti.

Cvičenie pre tieto dni:

Ak zistíte, že od niečoho utekáte (k televízoru, facebooku, práci, jedlu...), je čas zastaviť sa, zavrieť oči a opýtať sa seba samých: od čoho vlastne v tejto chvíli utekám?

Len čo pomenujete všetky vaše strachy a ste ochotní dostať sa ku koreňu vášho najhoršieho strachu, zažijete podstatu toho, kým naozaj ste, váš čistý potenciál.

Čo je pod vaším najhorším strachom?