Vážiť si seba samého

Úcta k sebe je voľbou. A ak si ju zvolíte, ihneď k vám pribehne. Uvedomíte si posvätnosť toho, kým v skutočnosti ste.

V úcte k sebe samému je obrovská sila. Jediný moment strávený v sebaúcte zaplaví vaše bytie vďačnosťou. Potom sa budete cítiť vážení, obdarovaní a plní radosti.

Zámer pre tieto dni:

V tieto dni preneste svoju pozornosť k sebe samému a začnite vyjadrovať vďačnosť za to, kým v skutočnosti ste. Pomôže vám to byť jemnejší k sebe samým a zamerať sa na pozitívne vlastnosti, ktoré ste doteraz prehliadali. Je predsa ľahšie vyjadrovať komplimenty iným a pritom ignorovať vlastnú veľkosť a nádherné vlastnosti. Je čas všimnúť si to, čo vás robí takými úžanými.

Cvičenie pre tieto dni:

Spíšte si päť vecí z piatich rozdielnych oblastí svojho života (ranné detstvo, detstvo, dospievanie, ranná dospelosť, zrelosť atď.; takže dohromady 25 vecí), ktoré ste urobili krásne, elegantne a úžasne. Naozaj si uznajte to, čo bolo dobré na tých činoch: či už pre vás alebo pre druhých.

Čo ste si všimli? Aký to bol pocit, vážiť si seba, uznať svoje vlastnosti, činy? Čo nové ste sa naučili?