Myšlienky

Nemôžeme zastaviť prúd myšlienok – pretože len čo v našom snažení trocha povolíme, všetky myšlienky sa prirodzene nahrnú späť do vedomia. Je to akoby sme skúšali vyčistiť špinu špinavou utierkou. Bude z toho len väčšia špina.

Prirodzenosťou našej mysle je strach, pochybnosti a posudzovanie – prúd vymysledných slov, zvukov a obrazov prechádzajúcich našim vedomím. Jediný význam, ktorý majú, je príbeh, význam, ktorý im dáme. Nie je skutočný.

Prijmite všetko, čo je tu a teraz. Ak svojim myšlienkam nebudete odporovať a bojovať s nimi, keď všetky vaše myšlienky naplno privítate, oni si uvedomia, že sú konečne slobodné a môžu prísť alebo neprísť – uvedomia si, že im nebudete odporovať alebo bojovať s nimi.

Zámer pre tieto dni:

Skúste si všímať vaše myšlienky a odstupovať od nich - akoby sa vás vôbec netýkali. Nedávajte im žiaden význam. Nechajte ich prísť a odísť a potom odbjavte to, čo pod nimi zostáva, nedotknuté.

Cvičenie pre tieto dni:

Cvičte sa v tom, že budete zostávať energeticky aj emocionálne otvorení, dostupní a zahĺbení vo vašich rozhovoroch. Nech aj vaše telo poukazuje na túto zaangažovanosť. Nechajte opadnúť všetky vaše steny a bariéry a spojte sa s druhou osobou, “vytvorte” dôveru. Potom presne popíšte, čo zažívate v takomto otvorení sa.

Čo ste o sebe zistili? Popíšte, čo ste zažili, keď ste sa otvorili do vzťahu s druhou osobou? Ktoré emócie vyplávali na povrch? Čo ste si všimli?