Dôvera

Dôverujte si a dajte svojmu vnútornému bytiu vedieť, že ste otvorení, ochotní si načúvať, ochotní cítiť.

Vaše pocity sa začnú cítiť vítané a prídu. Prídu a odídu – a to, čo zostane, je vaše vlastné rozľahlé prijatie.

Čo ak by ste mohli zbúrať vaše “múry” a zostať úplne obnažení? Čo ak by ste mohli dôverovať sebe, iným a životu okolo seba?

Toto je pozvánkou k tomu, aby ste vystúpili zo svojej komfortnej zóny a nechali “staré ja” minulosti. Začnite tieto dni s dôverou, prijatím a odovzdanosťou.

Ak je dôvera vo vašom živote na prvom mieste, všetko ostatné sa uloží na miesto za túto dôveru; a bude ňou požehnané. Zdá sa, že čím hlbšie sa láska otvára láske, tým pravdivejší a úprimnejší musíme byť k životu a k sebe.

Zámer pre tieto dni:

Nasledujúce dni nás pozývajú k tomu, aby sme dôverovali životu a boli otvorení voči našej zraniteľnosti. Je to pozvanie načúvať tomu, čo je hlbšie ako slová, čo presahuje našu bolesť, neustálu túžbu a strach, tomu, čo sa skrýva za povrchným vysvetlením.

Cvičenie pre tieto dni:

V tieto dni sa trénujte v tom, že budete úplne “obnažení”, a to tak, že zbúrate vaše mentálne aj fyzické “múry” a necháte ich zbúrané. Hovorte pravdu o vašej vlastnej skúsenosti, o tom, čo je za týmito múrmi. Ak prídu emócie, tak sa otvorte do ich absolútneho jadra… a hovorte čistú pravdu o tom, ako ich cítite vo vašom tele.

Čo ste odhalili? Ako sa udržali vaše “múry” spadnuté, akým spôsobom ste otvorili, obnažili seba samých?