Láska

Každý deň trávime nejaký čas v spoločnosti svojich najbližších. To môže byť niekedy výzvou, pretože práve naši blízki sú naším zrkadom. Stláčajú nám gombíky a spúšťajú emócie, ktorých si niekedy nie sme vedomí.

Tak často túžime po tej všeobjímajúcej láske a hľadáme ju u druhých. Tým hľadaním sa stávame až posadnutými či závislými. Potom ich obviňujeme za to, ako sa cítime; myslíme si, že nejakým spôsobom nežijú podľa našich očakávaní, našich pravidiel. A túžime, aby nás milovali viac, vyžadujeme si ich pozornosť, ktorú cítime, že by sme mali dostať, vytvárajúc tak miesto toho pocit oddelenia a osamelosti.

Milovať znamená, že nikdy nemôžeme vedieť, či tam ten druhý bude aj v ďalšej chvíli. Milovať znamená úplne sa odovzdať danému momentu.

Zámer pre tieto dni:

Nasledujúce dni sú pozvánkou k tomu, aby sme milovali s otvoreným srdcom. V láske nie je nič, čo by bolo možné ponechať si pre seba – tu musí byť ochota naplno sa ponúknuť jej ohňu – aj keď to zlomí naše srdce, aj keď nás jej sila a nezmernosť jej krásy ničí. Tu musí byť ochota dovoliť láske, aby nás zničila. Je vo vás nejaká časť, ktorá váha a drží sa bokom?

Cvičenie pre tieto dni:

Otvorte vaše srdce a privítajte emócie, slová, tajomstvá a nahlas ich vyslovte do miestnosti: Čo je to, čo ma brzdí v tom, aby som zažil skutočnú lásku? Predstavte si, že sa otvárate láske naplno … čo by sa stalo, ak by ste sa láske otvorili NAPLNO? Ako by ste sa cítili? Doprajte si toľko času, koľko potrebujete. Dôležité je, aby ste tieto veci vyjadrili nahlas. Musíte ich dostať na povrch a von.

Čo ste sa o sebe dozvedeli? Čo vás brzdilo v plnom zažívaní lásky?