Prítomnosť

Takmer s každým novým začiatkom sa v našich mysliach rodia aj nové plány a ciele… Predtým, než ich dáme na papier a začneme zhmotňovať, je dôležité cítiť to, čo je tu a teraz. Minulosť už neexistuje, budúcnosť je tajomstvom, jediné, na čom záleží, je prítomný moment…

Blaženosť slobody na vás čaká a dá sa objaviť vo chvíli, keď sa naplno odovzdáte prítomnosti. Prišiel čas zastaviť sa a otvoriť celé svoje bytie. Voľba je na vás. Čaká na vás nový objav.

Toto je váš budíček, aby ste skončili so všetkým rozptyľovaním, celým týmto príbehom. Len sa nadýchnite a naplno privítajte čokoľvek, čo v tomto momente cítite – aj keď je to len závan, len cíťte, čo tu je. Zostaňte v tom naplno prítomní. Ponorte sa do toho. Toto je váš kľúč k oslobodeniu.

Zámer pre tieto dni:

Počas nasledujúcich dní vás pozývame zostať v tejto chvíli, byť prítomní. Všetky odpovede, všetky uvedomenia sú tu, v tejto chvíli. Len preneste svoje vedomie do tohto momentu a otvorte svoje srdce, oči, uši a bytie tomu, čo je už tu, čo vás obklopuje a objíma.

Cvičenie pre tieto dni:

Nasledujúce dni začnite s 10 minútovou meditáciou, počas ktorej sa zastavte, nadýchnite sa, uvoľnite svoje telo a predstavte si, že odovzdávate svoju zodpovednosť a plánovanie všetkých aktivít na daný deň samotnému Životu.

Po meditácii vnímajte, aký je to pocit, všetko pustiť a odovzdať sa? Čo je tu, práve teraz?