Prijatie

Asi všetci sme už zažili v živote moment, keď sme sa mali problém pochopiť, ako tento vesmír funguje.

Ako sa môže všetko to, čo sa deje, diať z určitého dôvodu a pre nejaké dobro?

Niekedy je ťažké prijať veci práve také, aké sú.

No čo ak sú naše súčasné okolnosti pre nás darom? Čo ak je všetko presne tak, ako má byť? V neočakávanom sa skrýva požehnanie.

Vedzte, čo čokoľvek sa vo vašom živote deje práve teraz, je tam z určitého dôvodu. Len prijmite veci presne také, akými sú. Uvoľnite sa a pustite všetky mentálne konštrukty, ktoré vaša myseľ vytvára. Prijatie vedie k zdravému a správnemu konaniu.

Zámer pre tieto dni:

Tieto dni sú pozvánkou k prijatiu všetkých vecí takých, aké sú. Čím viac zápasíte, snažíte sa, bojujete, naťahujete sa, lapete po dychu alebo premýšľate, tým viac odtláčate práve ten pokoj, ktorý hľadáte.

Cvičenie pre tieto dni:

Skúste zo svojho slovníka vymazať slová “musím”, “mal by som”, “som povinný”. Všimnite si, ako dlho vydržíte. Bez posudzovania… A keď tieto slová prídu, jednoducho si ich všimnite a začnite odznova.

Ako dlho ste vydržali nepoužiť tieto slová? Aké pre vás bolo vyskúšať si to?