Uznávaná výskumná a vedecká pracovníčka potvrdzuje možnosti metódy CESTA

Vedecká pracovníčka, autorka mnohých kníh a prednášajúca lektorka Lynne McTaggart, ktorá sa zaoberá výskumom medicíny a fyziky už viac ako 20 rokov vedie rozhovor s Brandon Bays, autorkou a objaviteľkou metódy CESTA.
Brandon Bays sa spojila s uznávanou vedeckou pracovníčkou a autorkou Lynne McTaggart aby preskúmali spojenie medzi vedou a duchovnom. Lynne McTaggart sa menovala za najprednejšiu komentátorku v oblasti spojenia vedy a spirituality napísaním knižiek „The Field“ (Polia) a The Intension Experiment (Skúmanie úmyslu) a skrze jej húževnatý a vyčerpávajúci výskum demonštrovala a ukázala spojenie medzi vedou a spiritualitou.