Dokument o metóde Cesta

Video dokumentujúce návštevu Brandon Bays na Slovensku pred seminárom Intenzívna Cesta v októbri 2013.