Ako Vám môže cesta pomôcť?

Rozprávanie Brandon Bays o metóde Cesta doplnené svedectvami ľudí, ktorí Cestu, jej semináre a procesy, zažili.