Cesta - liečivá sila pozitívnych emócií, zdravie.sk

Liečebno transformačná metóda Cesta sa v súčasnosti považuje za jednu z najúčinnejších alternatívnych metód liečenia tela, mysle a duše. Využíva sa v centrách liečby závislostí, rakoviny, vo väzniciach, ale aj pri koučingu či školení top manažmentu.
Zdroj: www.zdravie.sk
Autor: Monika Hodasová

„Každý z nás tuší, že sa v ňom skrýva obrovský potenciál. Chceme ho využiť, ale niečo nám v tom bráni. Túžime sa oslobodiť, ale nievieme ako. S metódou CESTA sa vám to konečne podarí.“ Brandon Bays

Liečba s názvom CESTA sa yužíva v 43 krajinách. Je uznávanou metódou, ktorú v napríklad v Holandsku preplácajú zdravotné poisťovne, používajú ju lekári a psychológovia na celom svete. Aplikuje sa v centrách liečby rakoviny, závislostí, v centrách celostnej medicíny, vo väzniciach, vo firmách sa školí top manažment a používa sa aj v koučingu. Aj toto svedčí o jej mnohostrannom využití. Za touto metódou stojí Brandon Bays, ktorá sa sama vďaka tejto metóde vyliečila z ťažkého nádorového ochorenia.

Brandon Bays

Brandon Bays je americká spisovateľka, psychoterapeutka, liečiteľka a duchovná učiteľka. Metódu sformulovala v roku 1992 organickým spôsobom, počas vlastného procesu uzdravovania. Moderná medicína jej diagnostikovala nádor na maternici až v štádiu, kedy sa jeho veľkosť dala prirovnať k veľkosti basketbalovej lopty. Brandon sa vtedy rozhodla odložiť operáciu, nebrať žiadne lieky, a pokúsiť sa vyliečiť prirodzenou cestou. Za necelých 7 týždňov jej nádor zmizol. Ako sa to stalo?

Brandon využila svoje vedomosti z oblasti liečiteľstva, urobila niekoľko zmien v životnom štýle, ale nielen to. Vydala sa ešte ďalej – hlboko do vlastnej duše, k svojej podstate, kde sa skrýva nekonečná múdrosť a schopnosť tela liečiť. Na základe vlastných skúseností potom zostavila návod na odhalenie príčin psychických a fyzických problémov a postup ich následného prirodzeného liečenia.

Potom, čo Brandon jej lekárka diagnostikovala nádor, trvala na tom, že musí podstúpiť chirurgický zákrok. Podľahla však jej presvedčivým prosbám a dala Brandon mesiac na to, aby som sa uzdravila sama pomocou alternatívnych metód, ktoré do tej doby poznala. Jedla surovú stravu, chodila na masáže a hydrokolonoterapie, vyskúšala bylinné procedúry, pozitívne vizualizácie - v podstate skúsila všetko, čo by vám vôbec mohlo napadnúť. Vyzerala zdravo, dokonca vyžarovala energiu, ale tumor zostával bez zmeny, stále vo veľkosti basketbalovej lopty. „Jedného dňa, keď som ležala na masážnom stole v už úplnej beznádeji, som to vzdala. Akékoľvek vedenie, všetky školenia, skúsenosti, všetko som zanechala a dovolila som si naslúchať niečomu hlbšiemu, svojmu vnútornému pokoju, vnútornej múdrosti“, hovorí Brandon.„Zrazu sa objavila spomienka na traumu z môjho detstva, s ktorou som sa, ako som sa do toho času domnievala, vyrovnala niekoľko rokov predtým! Znepokojovalo ma, že sa znovu objavuje tá istá spomienka, no nemala som čo stratiť, a tak som sa nechala viesť týmto vnútorným hlasom hlbšie do svojho vnútra“, spomína autorka. Potom počula slovo „odpustenie“!

Predtým svoju minulosť len prijala, ale toto prijatie so sebou prinášalo pocit hrdinstva, prežitia, bolo spojené s vlastným príbehom a emocionálnou „záťažou“, ktorú vláčila stále so sebou. A tak našla cestu k úplnému odpusteniu všetkého, čo sa v tej minulosti odohralo. „Uvedomila som si, že tumor sa nedržal mňa, že ja som sa držala toho tumoru... A opustil moje telo, úplne a prirodzene, bez operácie počas obdobia šesť a pol týždňa“.

Dr Bruce Lipton, Candace B. Pert, Ph. D. a Deepak Chopra, M. D. na molekulárnej úrovni dokázali, že potlačené emócie môžu viesť k tomu, že sa jednotlivé bunkové receptory zablokujú. Vo chvíli, keď emóciu prežívame naplno, naše telo vypúšťa do krvi určité biochemické látky. V prípade, že emócia nie je vyjadrená alebo je priamo potlačená, tak sa tieto chemické látky vypúštané do krvi usadia vo vnútri našich buniek. A po nejakom čase, pokiaľ sa prejaví choroba, bude to pravdepodobne práve v mieste týchto buniek. Cesta neznamená zbavovať sa toho, čo vnímame ako nechcené alebo nepotrebné v našom živote. Skôr je nutné privítať všetko, čo tvorí našu osobnosť a čo doposiaľ nie je slobodné – najmä emócie.

Komu je Cesta určená?

Cesta je určená všetkým. Ak máte problémy so zdravím, so vzťahmi (neviete si nájsť partnera, so súčasným sa hádate), materiálne problémy (vrátane finančných) alebo sa vám nedarí niečo dosiahnuť (kariéra, vytýčený cieľ), prípadne nie ste v živote šťastný a naplnený – Cesta má reálne nástroje zmeniť to k pozitívnemu. Cesta je pre kohokoľvek, kto v živote hľadá hlboké odpovede na otázky a výzvy života. Cesta je vhodná pre každého, kto sa zaujíma o praktické metódy „ako“ žiť život naplno a ako naplno využiť svoj potenciál.

Ako to celé prebieha?

Samotný proces Cesty prebieha veľmi jednoducho. Človek pri procese sedí, s vystretým chrbtom pre správne prúdenie energie, so zavretými očami a sústredí sa na to, čo počuje od terapeuta. Do procesu sa účastník terapie prirodzene ponára cez relaxáciu a uvoľnenie. Po uvoľnení prichádza práca s emóciami. Klient rozpráva o svojich pocitoch, vnemoch, ktoré v danej situácií cíti a privítava ich, aj keď môžu byť častokrát nepríjemné. Počas prechodu vrstvami emócií sa zvyčajne objaví stará, niekedy aj zabudnutá, a pre účastníka často krát aj bolestivá spomienka. V tejto vrstve sa "založí" táborový oheň. Pri tomto táborovom ohni sa stretáva s človekom, ktorý sa mu s danou bolestivou spomienkou spája. Tu prichádza moment, kedy klient vypovie všetko, čo bolo vtedy nevypovedané, čím vyprázdňuje všetky potláčané emócie. Po pochopení zmyslu a významu situácie, prichádza príležitosť odpustiť, čím sa staré bolestivé puto preruší a prirodzene prichádza hlboká úľava a uvoľnenie. U každého prebieha proces ináč, no zvyčajne v rozmedzí 1-1,5 hod. pričom účastník je celý čas pri vedomí a všetko si pamätá a vníma.

Metóda Cesta je obľúbená predovšetkým preto, že pomáha ľuďom ísť skutočne do hĺbky, k jadru problému, stretnúť sa so svojím vnútorným sabotérom, vyrovnať sa s nezdravými vzorcami správania a odstrániť ich, vyčistiť ich. Potom môže žiariť náš skutočný, neobmedzený potenciál.