Bližšie k sebe samému, k svojmu potenciálu, topky.sk

Pre svoje preukázateľné výsledky je metóda CESTA v odborných kruhoch uznávanou terapiou.
Zdroj: topky.sk
Dátum: 15.08.2013

Rovnako tak laická verejnosť ju po celom svete prijíma ako pevne etablovanú, účinnú metódu, schopnú riešiť skutočne akékoľvek psychické i fyzické problémy. Od roku 2009 si razí svoju vlastnú cestu i na Slovensku. Keď v susednej Českej republike v súčasnosti pôsobí tridsaťpäť poctivo vyškolených terapeutov, u nás bola len nedávno prekročená prvá desiatka.

Autorkou CESTY je americká spisovateľka, psychoterapeutka, liečiteľka a duchovná učiteľka Brandon Bays. Metódu sformulovala v roku 1992 organickým spôsobom, počas vlastného procesu uzdravovania. Moderná medicína jej diagnostikovala nádor na maternici až v štádiu, kedy sa jeho veľkosť dala zrovnať s veľkosťou basketbalovej lopty. Brandon sa rozhodla nepodstúpiť chirurgický zákrok, ktorý jej lekári naliehavo odporúčali.Vychádzajúc z presvedčenia o neohraničenýchsamo-ozdravných schopnostiach tela, ktoré je dnes už vedecky potvrdeným faktom, rozhodla sa maximálne skoncentrovať na seba samú. Venovaním obrovskej pozornosti vlastnému telu, myšlienkovým pochodom a najmä prítomným emóciám, sa bez akejkoľveklekárskej pomoci a farmaceutík, plne uzdravila v priebehu nasledovných šiestich týždňov.

Vedomím pozorovaním a priamym zažívaním celého procesu, dokázala sformulovať základy metódy CESTA, ktorú v nasledujúcich 20 rokoch rozpracovala do širokej palety nástrojov a techník. Tie sú dnes všeobecne použiteľné v procese prirodzeného uzdravenia tela, mysle i ducha.

Aplikujú sa v sedení, počas ktorého je človek navádzaný terapeutom metódy do rozšíreného stavu vedomia, kde nachádza vlastné odpovede na otázky, ktoré sú v jeho živote aktuálne. Želaný stav je dosahovaný jednoduchým a dôkladným sústredením sa na vlastné pocity. CESTA tak učí vedomému vnímaniu vlastného tela a prítomného pocitu – emócie – vlastnej energie. Toto je dosahované pomocou empatického navádzania terapeutom a dostatočne pozorným zotrvaním v danom momente, pričom dôraz je kladený práve na prítomnú emóciu.

CESTA vo svojom učení venuje veľký priestor práci s mysľou a ďalej tak učí zachytávať, rozpoznávať a trvalo odstraňovať nezdravé, často podvedomé, vzorce správania, ktoré fungujú ako naši vlastní vnútorní sabotéri. Človek sa v procese CESTY (počas terapeutického sedenia) vracia do vlastných väčšinou dávno „zabudnutých“ spomienok, aby mu bolo umožnené tieto zažiť v úplne inom zornom uhle. Dochádza k hlbokým realizáciám, prečisteniu nezdravých vnútorných programov a k úplnému odpusteniu.

Metóda z pohľadu vedy vychádza z posledných poznatkov neuro-molekulárnej a kvantovej medicíny. Samotné procesy CESTY sú neustále prepracovávané, aby ich ozdravný a oslobodzujúci účinok bol dosiahnuteľný rýchlejšie a jemnejšie.

Vo svete je CESTA používaná pri práci s bežnými i tými najťažšími chronickými zdravotnými ochoreniami. V sedeniach sú úspešne adresované problémy sveta dospelých i detí. Metóda je obzvlášť účinná pri trvalom odstraňovaní najrôznejších porúch správania. S deťmi je možné pohodlne pracovať od piateho roku života. Výnimkou však nie sú ani celkom malé bábätká, s ktorými terapeut pracuje najčastejšie prostredníctvom biologickej matky.

Ako priame účinky človek po sedeniach pociťuje zmeny vo vlastnom správaní, v bezprostrednom vnímaní seba samého i okolitého sveta. Uzdravenie nie je dosahované len na úrovní fyzického tela, no i v medziľudských vzťahoch a celkovo v prístupe k sebe samému. Špecifikom najmä u detí sú okamžité účinky badateľné hneď po prvom sedení CESTY. Nejedná sa však o nič výnimočné ani u dospelých.

Jedným z najkrajších prirodzených„vedľajších“ efektov je oslobodzovanie vnútorného potenciálu a zažívanie tak bežných životných situácií z doposiaľ nepoznanej perspektívy. Čím viacej sa človek rozhodne pracovať touto jedinečnou metódou, tým vedomejší život si automaticky volí. Len tak prirodzene, vlastnou zdravou sebarealizáciou.