Zmena, chaos, vznik nového

"Nesnažte sa odolávať zmene, ktorá vám prichádza do cesty. Namiesto toho nechajte žiť život skrze vás."

Tento článok od Arnolda Timmermana (úspešného holandského kouča a terapeuta Cesty, www.arnoldtimmerman.com) mi veľmi pomohol v mojom „období chaosu“. Preto vám ho ponúkame a veríme, že vás inšpiruje. Na jeho konci pridávam vlastný pohľad.

Zmena, chaos a vznik nového

Britskí šoféri kamiónov prepravujúcich pohonné hmoty oznamujú štrajk. Jeden z ministrov si neodpustí očakávanú reakciu a nabáda verejnosť, aby si začali hromadiť benzín, pre prípad potreby. Dôsledok: nedostatok benzínu, ceny skáču hore-dolu, pouličné nepokojne, niektoré domy zhoria kvôli tečúcim nádobám s benzínom…. Očakávaný štrajk sa však neudeje!

Zmena, chaos, vznik nového

Krátko potom, počas jazdy autom do Londýna si zapnem rádio. Počúvam, ako sa politici a ekonómovia hádajú o tom, aký je najlepší spôsobom, ako udržať recesiu pod kontrolou. Počúvam, ako poslucháči telefonujú do rádia a obviňujú “politických vodcov” za ich nedostatočnú predvídavosť; mali predsa predpokladať, že príde chaos, mali od tejto katastrofy obyvateľov ochrániť.

Zdá sa, že chaos, alebo dokonca len perspektíva chaosu, v ľuďoch vyplavuje na povrch to najhoršie – či už v našom súkromnom mikro priestore alebo v našom politicko-ekonomickom makro priestore. Ako ľudské bytosti sme sa z nejakého dôvodu naučili, že chaosu by sme mali vyhýbať alebo sa pred ním chrániť. Inými slovami, mal by byť pod kontrolou – pokiaľ možno, tak “zodpovedných” ľudí. No nakoľko je toto efektívne?

Holandská vláda dostala súkromné banky do problémov, pretože “musíme urobiť opatrenia preto, aby sme zastavili ďalší úpadok ekonomiky”. No čoskoro potom musí krajina čeliť deficitu, ktorý je na vkus EÚ príliš vysoký. Musia sa urobiť rázne škrty preto, aby sme zostali vedúcou krajinou na medzinárodnej scéne. Vodcovia holandskej koalície zmiznú z povrchu zeme na sedem týždňov, aby prišli so strategickým plánom, ktorý má zabiť “draka krízy”. No k dohode nemôžu dospieť a koalícia sa rozpadá. Krajina stráca svoju vládu, dôvera voči burze klesá a ekonomika sa znova potápa. A stále sme presvedčení, že by sme mali urobiť čokoľvek preto, aby sme krízu udržali pod kontrolou.

A medzičasom sa Život smeje na spôsoboch, akými sa snažíme prežiť v tekutom piesku tým, že hýbeme rukami a nohami. Vie, že existuje alternatíva, pretože vidí, ako sa s tým Príroda vyrovnáva. „Vietor zmeny“ so sebou stále prinesie aj dočasný chaos a Príroda na tom vlastne závisí. Ročné obdobia nemôžu existovať bez zmien počasia, úrodná pôda rodí vďaka rozkladu starého, procesu, ktorý ju zúrodňuje, nový rast nemôže existovať bez nekontrolovateľného času ticha klíčenia, teda tvorenia.

Čo ak by sa niečo podobné týkalo aj obchodu a politiky? Prečo by sme sa nemohli usadiť v prirodzenom toku Zmeny, Chaosu a Tvorenia?

To je miesto, kde nový typ vodcovstva hrá obrovskú rolu. Namiesto zápasenia s prirodzeným tokom Života by sme sa mali nechať inšpirovať (a tým zároveň inšpirovať druhých) touto nekontrolovateľnou silou, ktorá, ako sa zdá, nás pripravuje na novú tvorbu. Namiesto škrtania, zmrazovania investičných rozpočtov, alebo silnejšieho tlaku na tú istú výrobnú stratégiu, čas chaosu nás možno pozýva aj k niečomu inému. Možno nám dáva možnosť zhodnotiť naše individuálne a organizačné hodnoty, preskúmať naše skutočné vlastnosti a naše vnútorné potreby a priania. Možno dáva šancu odhaliť akýkoľvek systém alebo štruktúru, ktorá je už dávno po záruke. Je to takmer akoby nám bol do daru daný čas nechať “uschnuté drevo” odplávať a urobiť priestor pre nový rast.

Hneď sa však začne ozývať hlava dvadsaťdva: v tej sekunde, ako sa rozhodneme chaos objať, naša praktická a na výsledky orientovaná myseľ chce vedieť ako a znovu prevziať kognitívnu kontrolu. Samozrejme, šikovní obchodníci využijú túto trblietavú šancu a rozvinú “Desať techník” na zvládnutie krízy a chaosu. Dokonca vzniknú šikovné vodcovské akadémie novej doby, ktoré vám predávajú duchovný koncept, aby vás previedli týmto turbulentným obdobím. Všetci vám povedia, čo robiť a ako to urobiť, pretože sa to “druhým” odborníkom tak skvelo podarilo.

Ak chcete, môžete tieto nové stratégie kontroly prijať ako vašu vedúcu silu. Dočasne to môže fungovať: sila myšlienky a zámeru je veľká. Alebo môžete dôverovať jednej vyskúšanej pravde týkajúcej sa zmeny samotnej: nikdy nie je nič rovnaké – žiadna okolnosť, žiadna skúsenosť, žiaden zamestnanec či organizácia. Preto aj každá chvíľa Zmeny, Chaosu a Tvorenia je zakaždým odlišná. Skutočná inšpirácia – základný prvok v akejkoľvek dynamike vodcovstva – je zakaždým nový, svieži a odráža potreby danej chvíle. Zakaždým je nekontrolovateľný a nepredvídateľný. A podľa mojej profesionálnej skúsenosti, je absolútne praktický, sústredený a efektívny. Vodcovstvo, ktoré je dostatočne odvážne na to, aby sa otvorilo Zmene, Chaosu a Tvoreniu, sa môže stať tým najvýnosnejším v časoch najhoršieho finančného chaosu.

Zmena je život – tieto slová tak často počúvame, až ich prestávame vnímať. A proti akejkoľvek zmene a chaosu a strate kontroly vehementne protestujeme, búrime sa, prosíkame, kričíme, hádame sa, vnútorne zúrime, snažíme sa, robíme všetko tak, ako sa má... A nič. Zmena sa udeje aj tak.

Nedávno sa ma veľmi dotklo, keď mi jeden mne blízky človek povedal, že odchádza zo Slovenska. Síce sa tu bude pravidelne vracať, no nebude k dispozícii tak často. Premkol ma obrovský smútok, zasa ďalší človek, ktorý odchádza. Po chvíli povedal skvelú vec: „Bolo by neprirodzené, keby sme stále zostávali na jednom mieste, keby ľudia neprichádzali a neodchádzali. Je to ako s emóciami – prídu ... a odídu. Je to prirodzený tok.“

Pozývam vás prijať stratu kontroly a chaos, ktorý prináša zmenu – či už vo vzťahoch alebo v živote. Nie je to ľahké, viem. No ako hovorí Shams, priateľ básnika Rumi: „Nesnažte sa odolávať zmene, ktorá vám prichádza do cesty. Namiesto toho nechajte žiť život skrze vás. A netrápte sa tým, že sa váš život obrátil hore nohami. Ako môžete vedieť, že to, na čo ste doteraz boli zvyknutí, je lepšie, ako to, čo prichádza?“
[citát je z knihy od Elif Shafak: Štyridsať pravidiel lásky]

Natália Timková
Zdroj: http://www.aryacentrum.com/#!blog/c1srz