Ako sa vyliečiť počúvaním svojho tela

Častokrát potláčame signály nášho tela tým, že počúvame našu neustále pochybujúcu myseľ. Každý z nás už určite zažil vnútorný pocit týkajúci sa toho, či je pre nás niečo dobré alebo nie.
No väčšinou nasledujeme našu „logickú“ myseľ a ignorujeme to, čo sa nám naše telo snaží povedať. Tým, že naše telo nepočúvame, si môžeme privodiť závažné fyzické problémy.

How To See Beauty Instead of Suffering

Ako sa tomu teda môžeme vyhnúť?

V prvom rade a predovšetkým si musíme uvedomiť, že všetky naše potlačené pocity sú uložené v bunkových spomienkach. A tieto „úložiská“ spôsobujú emocionálne a fyzické problémy a utrpenie. Ponúkame vám niekoľko možností, ako s nimi narábať a ako naslúchať svojmu telu a postupne sa vyliečiť.

Začnite meditovať a prijmite svoju myseľ

Vynikajúcim spôsobom ako zamerať svoju pozornosť na seba a ako začať naslúchať svojmu telu, je meditácia. Čas, ktorý si vyhradíte na to, aby ste boli so sebou, je nenahraditeľný.

Zapamätajte si, že to, čo potláčame, pretrvá.

Keď si všimnete, že sa vaša myseľ napína a snaží sa získať pozornosť, uvoľnite toto napätie alebo stiahnutie vo vašom mozgu. Nechajte vaše vedomie, aby si bolo vedomé akýchkoľvek myšlienok alebo obrazov, ktoré prechádzajú vašou mysľou. Keď dovolíte vášmu vedomiu, aby ostalo otvorené, bez akejkoľvek túžby niečo zmeniť, napätie a pohyby vo vašej mysli sa uvoľnia a prirodzene zoslabnú... Zotrvajte s otvorenou mysľou a všimnite si, ako sa vaša myseľ uvoľňuje a stišuje...

Teraz začnite vnímať to, v čom alebo kde sa myseľ objavuje... všimnite si samotné vedomie...v čom sa objavuje telo?...kde sa objavuje myseľ? ...v rámci čoho sa objavujú emócie?...Zotrvajte v tichosti a vnímajte tento okamih.

Čo je tu?

Ak ste naozaj prítomní len v tomto okamihu, bez akýchkoľvek myšlienok, len s plným vedomým, budete si vedomí ticha, ktoré sa stane prirodzeným...rozľahlým... priestranným. Je tu vždy. Sloboda je tu stále. A pritom sme tak dlhú dobu svoju pozornosť zameriavali všade inde, len nie tu. Prítomnosť môžeme zažiť len vtedy, keď všetku svoju pozornosť zameriame na tento okamih, na naslúchanie svojho tela.

Dajte slobodu svojim pocitom

My všetci sme emocionálne bytosti a je veľmi zložité nemať žiadne pocity. Ale príliš často naše pocity potláčame. Počnúc dneškom začnite cítiť, nechajte svoje strachy odísť.

Keď cítite, že prichádza pocit, privítajte ho. Nechajte ten pocit vami pretiecť. Otvorte sa mu a privítajte ho.
Ako ten pocit silnie, spýtajte sa seba, čo je pod ním? Aký ešte hlbší pocit sa tam skrýva? Ako nechávate aj tento zosilnieť, spýtajte sa opäť, čo je ešte hlbšie, pod tým pocitom?

Keď necháte pocity vami prirodzene prejsť a odísť, zbavíte sa aj svojho zovretia, ktoré tieto pocity spôsobujú.

Ku každodenným konfliktom sa stavajte s láskou a súcitom

Konflikty v živote prichádzajú a dejú sa. Je prirodzené, že na Zemi, kde žije 7 miliárd ľudí, dôjde medzi nimi občas k nezhodám alebo ku konfliktom záujmov. Musíme sa naučiť riešiť tieto konflikty zdravým spôsobom a aj tu počúvať, čo nám vraví naše telo.

Väčšina týchto konfliktov je spôsobená hlboko zakoreneným strachom, ktorý sa môže navonok prejavovať ako vystatovanie, hnev, arogancia, šikanovanie, potreba mať pravdu, nevraživosť, zlomyseľné ohováranie, negatívne projekcie, zaujaté zobrazovanie skupiny alebo situácie alebo sa to môže prejavovať vo vnútri človeka utiahnutím, zahriaknutím, vyhnutím sa danej situácii alebo aj postojom, že sa nás tá situácia netýka.

Kľúčom k zdravému prístupu ku konfliktom je súcit, láska, tolerancia a odpustenie pre seba a druhých.

Keď sa ocitnete v konflikte, skúste sa vyhnúť impulzívnej reakcii a okamžitému zaujatiu svojho stanoviska a namiesto toho sa nadýchnite, začnite načúvať svojmu telu a spýtajte sa, ako sa cítite. Majte súcit s druhými ľuďmi, vnímajte to, ako túto situáciu prežívajú a ako sa v tejto chvíli asi cítia. Pamätajte si, že život je odrazom vášho vnútorného sveta. Doprajte si čas byť v tento okamih úprimní a vyjadrite to, ako sa cítite. Vnímajte, ako to ovplyvňuje vás aj tých druhých.

V tom, že prenesiete svoju pozornosť, zameranie a vedomie do prítomného okamihu, je veľká sila. Je to tak, že keď všetky myšlienky pominú a vaša pozornosť sa prenesie na prítomný okamih, existencia Milosti, Pravdy sa v okamihu prirodzene prejaví.

Milosť je tu stále.