Päť jednoduchých techník, ktoré môžete praktizovať doma

Brandon Bays, medzinárodne uznávaná autorka a zakladateľka organizácie Cesta, pripravila päť jednoduchých, no silných techník, ktoré vám pomôžu naplno oslavovať výnimočný život, pre ktorý ste tu.

Niekedy si musíme pripomínať – znovu a znovu – až kým to skutočne „nepochopíme“: že naozaj žijeme život plný privilégií ... len tým, že sme nažive! My sme tí šťastlivci. A áno, viem, že to tak vždy nevyzerá.

  • Prestaňte hrať hry na “obeť, vinu a obranu”. Naša tendencia hrať sa chudáčika len predlžuje naše trápenie. Naše pokusy obviňovať a “opravovať” iných sú len pokrievkou, výhovorkou, aby sme sa nepozreli na skutočnú príčinu nášho trápenia a udržiavajú nás v bolesti. A naše pevné steny ochrany pred životom nás izolujú a okrádajú nás o empatiu a lásku. Je lepšie si priznať naše vlastné chyby a pozrieť na ne so súcitom, aký by sme prejavili malému dieťaťu, ktoré ublížilo. Je lepšie byť pravdivým k svojim vlastným slabostiam a absolútne ich milovať.
  • Počas emocionálne náročných období zostaňte pokojní a otvorení. Uvedomte si, že súčasná situácia, výzva alebo problém, ktorému čelíte, nie je skutočnou príčinou vašej emočnej reakcie. Váš pocit je pravdepodobne prepojený s niečím oveľa starším, s nejakou “bunkovou spomienkou”, ktorá vás drží stále v “pasci” a zostáva nevyriešená. A vedzte, že každá emócia je vstupnou bránou k neoceniteľnému daru, a že keď sa tejto emócii úplne otvoríte, odovzdáte sa do jej srdca, ten neoceniteľný dar vám bude odhalený.
  • Uznajte, že hľadanie odpovedí mimo vás vám neprinieslo žiadne ovocie. Hľadanie vedomostí, spojenia, vzťahu, bohatstva, statusu vám prinieslo maximálne dočasný únik od životných výziev a zanechalo vás nespokojných, neustále hľadajúcich. Vedzte, že skutočné odpovede sú vo vás, sú vašou súčasťou. Vy ste tým, koho hľadáte.
  • Zrátajte si vaše dary: tak často sa sústredíme na negatívne stránky života: na to, čo je nesprávne, čo chýba, že prehliadame spôsoby, akými sme už boli obdarovaní. Vďačnosť priťahuje milosť. A tak každý deň venujte trocha času na to, aby ste si spísali, ako vás život obdaril, poctil. Začnite drobnosťami a nechajte ich vyliať na papier a ak budete skutočne úprimní, tak žasnete, aký je váš život bohatý a plný hojnosti.
  • Viem, že je to trochu drzé, no prečítajte si knihu Cesta a urobte si proces, ktorý je uvedený na konci knihy. Tisícky ľudí po celom svete ho použili na prebudenie a premenu ich každodenného života z obyčajného na výnimočný. Zaoberá sa všetkými problémami, ktoré som tu spomenula a ponúka vám spôsob, akým sa krok za krokom uzdraviť a nájsť neobmedzenú slobodu, ktorá je vašou vlastnou prirodzenosťou.
Poznámka: Možno by bolo dobré si túto stránku vytlačiť a každý deň chvíľu čítať, možno po dobu jedného mesiaca. A, samozrejme, praktizujte vyššie uvedené techniky po celý čas! Začnite ihneď…