Ako dosiahnuť finančnú hojnosť a žiť život v hojnosti

Všetci, alebo aspoň väčšina z nás, by mala rada viac peňazí – zvyčajne oveľa viac. Máme pocit, že nemáme dosť, aby sme žili tak, ako chceme, že nám stále "chýba". Keď k tomu pripočítame časté ekonomické krízy panujúce vo svete, mnohí z nás pociťujú finančný nedostatok ešte akútnejšie ako zvyčajne.

“Niektorí ľudia sú takí chudobní, že jediné, čo majú, sú peniaze…”

Finančná situácia každého z nás je, samozrejme, taká, aká je… No a potom sú tu naše “príbehy” týkajúce sa našej finančnej situácie, ktoré si už zo zvyku o našej situácii hovoríme. Jedna vec je realita našej finančnej situácie a tá druhá je to, ako túto realitu vnímame.

Ako dosiahnuť finančnú hojnosť a žiť život v hojnosti

Problémom je, že väčšina z nás má tendenciu veriť, aj keď zväčša len podvedome, že keby sa zmenilo to prvé, zmení sa aj to druhé. Ale naozaj to takto funguje?

V Ceste sme na základe vlastných skúseností zistili, že je to presne naopak – to znamená, že naše presvedčenia o našej finančnej hojnosti ústia do finančnej hojnosti, ktorú manifestujeme, alebo, inými slovami, zažívame reálne v našom živote.

Toto uvedomenie je životne dôležité, pretože nás vyťahuje z polohy obete a dáva nám silu. Znamená to, že zmenou našich presvedčení môžeme zmeniť našu situáciu.

Nanešťastie, naše negatívne presvedčenia dokážu byť nekompromisné. Zvyčajne sú schované v našom podvedomí a veľmi často spôsobujú presný opak toho, čo vedome chceme. Brandon tieto skryté presvedčenia volá “tichí sabotéri”, pretože nám bránia žiť život v hojnosti.

Môžete sa opýtať: “Ako mám teda vykoreniť týchto tichých sabotérov?” Odpoveď je jednoduchá. Metóda Cesta má nástroje, ktoré potrebujete na to, aby ste odkryli a odstránili vašich tichých sabotérov, v tomto prípade vo vzťahu k peniazom, a otvorili sa do úplne novej úrovne finančnej hojnosti.

Môže to vyzerať ako hókus pókus, ale funguje to. V skutočnosti sa to stalo už nespočetkrát – máme svedectvá mnohých ľudí, ktorí si to prišli overiť na seminár Manifestácia hojnosti. Je to jednoduché – tým, že odstránite vašich tichých sabotérov, umožníte si otvoriť sa väčšej finančnej hojnosti.

Je veľmi dôležité si pripomínať, hlavne v obdobiach finančného nedostatku, že peniaze samotné neznamenajú hojnosť. Je príjemné ich mať, iste, no to nie je tá skutočná hojnosť vo svojej plnosti. Existujú ľudia, ktorí, ako hovorí jedno príslovie, “sú takí chudobní, že jediné, čo majú, sú peniaze.”

Znie to dobre, že? A tiež to môže značne iritovať, hlavne ak v súčasnosti vediete s financiami boj, no je to pravdivé. Problémom je, že mnohí z nás na to zabúdame, minimálne z času na čas.

Na seminári Manifestácia hojnosti sme zistili, že ľudia často prichádzajú s finančnými problémami, no prostredníctvom hĺbkovej procesnej práce a ďalších silných cvičení si čoskoro uvedomia, že ich skutočná túžba, ich skutočná hojnosť je oveľa väčšia, než je tá finančná. Je to, akoby doteraz žili so zaviazanými očami a zrazu sú schopní vidieť okolo seba celý svet vo všetkej jeho nádhere.

Vidíme to po každé aj na konci tohto semináru, počas nesmierne silných manifestačných kruhov, kde ľudia vyslovujú želania mnohých nádherných aspektov hojnosti. Želania žiariaceho zdravia, láskyplných vzťahov, slobody, kreativity, liečenia...široké spektrum hojnosti! Niekedy si ľudia konkrétne želajú peniaze alebo materiálne statky, čo je veľmi vítané, no oveľa častejšie sa vyslovia za iný výnimočný aspekt hojnosti.

Iróniou toho všetkého je, že častým výsledkom tohto otvorenia, tohto privítania hojnosti, ľudia nielen dostanú to, čo si želajú, no k tomu získajú aj väčšiu finančnú hojnosť!

A nie je to to, o čom je skutočná hojnosť? Naši tichí sabotéri sú ako vodné priehrady, ktoré bránia plynulému toku nášho života. Keď sú preč, keď ich vyčistíme, tok života sa obnoví a rozvinie sa mnohokrát kúzelným spôsobom… často spôsobom, ktorý sme si predtým ani netrúfli prestaviť. Táto hojnosť je odovzdanie sa životu samotnému.