Intenzívna CESTA s Brandon Bays

NH Gate One hotel, Bratislava
02 - 04 november 2018

Prezentéri:
Brandon Bays & Arnold Timmerman

Brandon Bays Arnold Timmerman
Seminár:Intenzívna CESTA s Brandon Bays
Miesto:NH Gate One hotel, Bratislava
Dátum:02 - 04 november 2018
Cena:405 €
Informácie k cene:

Zľavnená cena semináru pre občanov s národnosťou slovenskou, českou a maďarskou: 405€ 
Jednotná cena semináru s Brandon Bays pre zvyšok sveta: 595€ (595£, 595$).
Cena zahŕňa občerstvenie počas prestávok. Nezahŕňa stravu ani ubytovanie.

Prezentéri:Brandon Bays & Arnold Timmerman
Tlmočenie:

Simultánne tlmočené do slovenčiny profesionálnymi tlmočníčkami a akreditovanými terapeutkami metódy Cesta (poplatok 30 EUR). Počas registrácie dostanete zariadenie na odposluch spolu so slúchadlami, v prípade potreby prekladu. Za zariadenie je potrebné uhradiť VRATNÚ zálohu 20 EUR v HOTOVOSTI. Táto Vám bude vrátená po odovzdaní zariadenia so slúchadlami v nedeľu po skončení seminára.

Upozornenie:Miesta na seminár sú stále voľné. Vzhľadom k štátnym sviatkom tento týždeň, je možné úhradu vykonať už len platbou v hotovosti na mieste počas registrácie - v piatok ráno od 8:00

Objednávka

V prípade objednávania viacerých osôb, je nutné objednávkový formulár vyplniť za každú osobu opätovne, rovnako vykonať platbu za každú objednanú osobu.