Mgr. Ľubica Kordošová

Ako psychoterapeutka a špeciálna pedagogička v súkromnej praxi som mala možnosť nahliadnuť hlboko do svojej duše a do duší mnohých ľudí. Spája nás všetkých to isté, všetci túžime po zmysluplnnosti v našich životoch, túžime po šťastí a úplnosti.

Už veľakrát som sa stretla s vyjadrením, že sa niečo stalo náhodou. Náhodou sa nám niečo prihodí, náhodou nám niekto príde do života, náhodou ochorieme...

Po mojich skúsenostiach so životom tvrdím, že náhody neexistujú. Všetko na tomto sveta sa deje z nejakého dôvodu. A hoci ho možno v určitej etape života nevidíme, alebo je nám zastretý, ak sa stíšime a zostríme svoju vnímavosť, časom sa objaví a prinesie poznanie, pokrok a zmysel do nášho života.

Terapia Cesta ma oslovila práve preto, že pomáha nájsť tento zmysel. Pracuje na hlbokej bunkovej úrovni tela a umožňuje dostať sa ku koreňu našich problémov. Stimuluje vlastné fyzické a psychické sily človeka a otvára nedozierne možnosti ku zmene.

V mojej profesii sa pohybujem takmer 20 rokov. Pracovala som v alternatívnom školstve (škola Marie Montessori, Lamač) ako špeciálny pedagóg a prešla som aj prácou na psychiatrickej klinike v Pezinku. Z týchto skúseností som ťažila, keď som si založila vlastnú prax. Absolvovala som dlhodobý výcvik v Koncentratívnej pohybovej psychoterapii (KPT) a výcvik v psychotraumatológii (EMDR) a mnoho ďalších krátkodobejších výcvikov. Od roku 2014 som aj akreditovanou terapeutkou terapie Cesta. Som členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a výcvikovou terapeutkou pre KPT. Mojou vášňou je tanec, preto som v Stupave vytvorila kurzy spontánneho, liečivého tanca pre ženy pod názvom Cesta Tanca.

Žijem v Stupave s manželom a troma deťmi.