Zvýhodnený balík seminárov Intenzívna Cesta a Vedomá Hojnosť

Bratislava a Patince
október a november 2019

Prezentéri:
Brandon Bays & Arnold Timmerman

Brandon Bays Arnold Timmerman
Miesto:Bratislava a Patince
Dátum:október a november 2019
Časy:

Seminár Intenzívna Cesta s Brandon Bays

piatok, sobota a nedeľa: 8:00 - registrácia, 9:00 - začiatok semináru (presne)

piatok, sobota: 20:00 - koniec semináru (približne)

nedeľa: 19:00 - koniec semináru (približne)

 

Seminár Vedomá Hojnosť

Piatok: od 14:30 do 16:00 - registrácia, od 16:00 do 18:00 - spoločná večera, o 18:00 presne -začiatok semináru, o 23:00 približne - koniec 1. dňa

Sobota a nedeľa: od 8:00 do 8:40 - ranná jóga (súčasť programu), od 8:40 do 9:45 - raňajky, o 9:45 presne - začiatok seminárneho dňa, o 22:00 približne - koniec v sobotu, o 19:00 približne - koniec v nedeľu

Cena:990 €
Informácie k cene:

Mimoriadna úspora pri kúpe oboch seminárov - 100 €

Cena zahŕňa simultánne tlmočenie do slovenčiny a občerstvenie. Cena nezahŕňa ubytovanie ani stravu.

Po odoslaní vyplneného objednávkového formulára, je nutné spraviť úhradu online, ktorá bude automaticky ponúknutá. Miesto na seminári je garantované momentom úhrady.

Prezentéri:Brandon Bays & Arnold Timmerman
Tlmočenie:

Oba semináre sú simultánne tlmočené do slovenčiny profesionálnymi tlmočníčkami a zároveň terapeutkami metódy CESTA.

Ubytovanie:

Seminár Intenzívna Cesta s Brandon Bays

Hotel NH Gate One, Bratislava.

Seminár nie je pobytový. Ubytovanie je voliteľné.

 

Seminár Vedomá Hojnosť

Wellness Hotel Patince, www.wellnesspatince.sk

Povinná rezervácia ubytovania a stravy za zvýhodnenú cenu 119 EUR - cena za osobu v dvojlôžkovej izbe a plnou penziou na 2 noci. Seminár Vedomá Hojnosť je pobytový seminár - vzhľadom na náročný program seminára a rovnako tak pre dosiahnutie najlepšieho možného efektu pre samotných účastníkov, je nutné ubytovať sa priamo v hoteli.

Viac informácií:

Seminár Intenzívna Cesta s Brandon Bays - cena 495 EUR

Seminár Vedomá Hojnosť - cena 595 EUR
 

Ceny oboch seminárov sú platné pre občanov SR, ČR, HU, PL a UA.

Ceny identických seminárov pre zvyšok sveta sú 595 EUR a nezahŕňajú simultánne tlmočenie.

 

Každý deň je jedna krátka prestávka s občerstvením doobeda a jedna poobede a 60 min. obedná prestávka. 

 

Počas registrácie 1. deň je potrebné uhradiť vratnú zálohu 20 EUR v hotovosti - za zariadenie na odposluch k tlmočeniu.

 

Seminár Vedomá Hojnosť je pokračovaním a prehĺbením úvodného 3-dňového seminára a je určený len pre absolventov seminára Intenzívna Cesta!

Objednávka

V prípade objednávania viacerých osôb, je nutné objednávkový formulár vyplniť za každú osobu opätovne, rovnako vykonať platbu za každú objednanú osobu.