Vedomá Hojnosť

Wellness Hotel Patince
22 - 24 november 2019

Prezentér:
Arnold Timmerman

Arnold Timmerman
Seminár:Vedomá Hojnosť
Miesto:Wellness Hotel Patince
Dátum:22 - 24 november 2019
Cena:595 €
Prezentér:Arnold Timmerman
Adresa:

Wellness Hotel Patince
www.wellnesspatince.sk

Tlmočenie:

Seminár je simultánne tlmočený do slovenčiny.

Viac informácií:

Objednávanie pripravujeme a bude čoskoro spustené.