Vedomá Hojnosť

Wellness Hotel Patince
22 - 24 november 2019

Prezentér:
Arnold Timmerman

Arnold Timmerman
Seminár:Vedomá Hojnosť
Predpoklad:Intenzívna Cesta s Brandon Bays
Miesto:Wellness Hotel Patince
Dátum:22 - 24 november 2019
Časy:

Piatok: od 14:30 do 16:00 - registrácia, od 16:00 do 18:00 - spoločná večera, o 18:00 presne -začiatok semináru, o 23:00 približne - koniec 1. dňa

Sobota a nedeľa: od 8:00 do 8:40 - ranná jóga (súčasť programu), od 8:40 do 9:45 - raňajky, o 9:45 presne - začiatok seminárneho dňa, o 22:00 približne - koniec v sobotu, o 19:00 približne - koniec v nedeľu

Zvýhodnená cena:545 € / 595 €

Zvýhodnená cena do 31.augusta

Informácie k cene:

Cena zahŕňa simultánne tlmočenie do slovenčiny a občerstvenie. Cena nezahŕňa ubytovanie ani stravu.

Po odoslaní vyplneného objednávkového formulára, je nutné spraviť úhradu online, ktorá bude automaticky ponúknutá. Miesto na seminári je garantované momentom úhrady.

Prezentér:Arnold Timmerman
Adresa:

Wellness Hotel Patince, www.wellnesspatince.sk

Povinná rezervácia ubytovania a stravy za zvýhodnenú cenu 119 EUR - cena za osobu v dvojlôžkovej izbe a plnou penziou na 2 noci. Seminár Vedomá Hojnosť je pobytový seminár - vzhľadom na náročný program seminára a rovnako tak pre dosiahnutie najlepšieho možného efektu pre samotných účastníkov, je nutné ubytovať sa priamo v hoteli.

Tlmočenie:

Seminár je simultánne tlmočený do slovenčiny profesionálnou tlmočníčkou a zároveň terapeutkou metódy CESTA.

Viac informácií:

Letná cena platná od 3.6 do 31.8: 545 EUR
Ostrá cena platná od 1.9: 595 EUR

Ceny sú platné pre občanov SR, ČR, HU, PL a UA.

Cena identického seminára pre zvyšok sveta je 595 EUR a nezahŕňa simultánne tlmočenie.

 

Každý deň je jedna krátka prestávka s občerstvením doobeda a jedna poobede a 60 min. obedná prestávka. 

 

Počas registrácie v piatok je potrebné uhradiť vratnú zálohu 20 EUR v hotovosti - za zariadenie na odposluch k tlmočeniu.

 

Seminár je určený len pre absolventov seminára Intenzívna Cesta!

Objednávka

V prípade objednávania viacerých osôb, je nutné objednávkový formulár vyplniť za každú osobu opätovne, rovnako vykonať platbu za každú objednanú osobu.