Vedomá Hojnosť

Salamandra Resort****, Hodruša Hámre
20 - 22 november 2020

Prezentér:
Arnold Timmerman

Arnold Timmerman
Seminár:Vedomá Hojnosť
Miesto:Salamandra Resort****, Hodruša Hámre
Dátum:20 - 22 november 2020
Časy:

Piatok: od 14:30 do 16:00 - registrácia, od 16:00 do 18:00 - spoločná večera, o 18:00 presne -začiatok semináru, o 23:00 približne - koniec 1. dňa

Sobota a nedeľa: od 8:00 do 8:40 - ranná jóga (súčasť programu), od 8:40 do 9:45 - raňajky, o 9:45 presne - začiatok seminárneho dňa, o 22:00 približne - koniec v sobotu, o 19:00 približne - koniec v nedeľu

Cena:595 €
Informácie k cene:

Cena zahŕňa simultánne tlmočenie do slovenčiny a občerstvenie. Cena nezahŕňa ubytovanie ani stravu.

Po odoslaní vyplneného objednávkového formulára, je nutné spraviť úhradu online, ktorá bude automaticky ponúknutá. Miesto na seminári je garantované momentom úhrady.

Prezentér:Arnold Timmerman
Tlmočenie:

Seminár je simultánne tlmočený do slovenčiny profesionálnou tlmočníčkou a zároveň terapeutkou metódy CESTA.

Viac informácií:

Každý deň je jedna krátka prestávka s občerstvením doobeda a jedna poobede a 60 min. obedná prestávka. 

 

Počas registrácie v piatok je potrebné uhradiť vratnú zálohu 20 EUR v hotovosti - za zariadenie na odposluch k tlmočeniu.

 

Seminár je určený len pre absolventov seminára Intenzívna Cesta!

Objednávka

V prípade objednávania viacerých osôb, je nutné objednávkový formulár vyplniť za každú osobu opätovne, rovnako vykonať platbu za každú objednanú osobu.
* Ak sa rozhodnete pokračovať vo vašej ceste voľbou jedného z našich programov, k úhrade a možnostiam splátkového kalendára vás budeme kontaktovať.