Intenzívna CESTA s Brandon Bays

Hotel Sorea Regia, Bratislava
09 - 11 október 2020

Prezentéri:
Brandon Bays & Arnold Timmerman

Brandon Bays Arnold Timmerman
Seminár:Intenzívna CESTA s Brandon Bays
Miesto:Hotel Sorea Regia, Bratislava
Dátum:09 - 11 október 2020
Časy:

piatok, sobota a nedeľa: 8:00 - registrácia, 9:00 - začiatok semináru (presne)

piatok, sobota: 20:00 - koniec semináru (približne)

nedeľa: 18:00 - koniec semináru (približne)

Zvýhodnená cena:395 € / 495 €

Zvýhodnená cena do 31.mája

Informácie k cene:

Cena zahŕňa simultánne tlmočenie do slovenčiny a občerstvenie. Cena nezahŕňa ubytovanie ani stravu.

Po odoslaní vyplneného objednávkového formulára, je nutné spraviť úhradu online, ktorá bude automaticky ponúknutá. Miesto na seminári je garantované momentom úhrady.

Prezentéri:Brandon Bays & Arnold Timmerman
Tlmočenie:

Seminár je simultánne tlmočený do slovenčiny profesionálnymi tlmočníčkami a zároveň terapeutkami metódy CESTA.

Viac informácií:

Cena je platná pre občanov SR, ČR, HU, PL a UA.

Cena identického seminára s Brandon Bays pre zvyšok sveta je 595 EUR a nezahŕňa simultánne tlmočenie.

 

Každý deň je jedna krátka prestávka s občerstvením (čerstvé ovocie) doobeda a jedna poobede a 60 min. obedná prestávka. Obedy je možné zakúpiť priamo v hoteli počas registrácie ráno.

 

V piatok ráno je potrebné uhradiť vratnú zálohu 20 EUR v hotovosti - za zariadenie na odposluch k tlmočeniu.

Objednávka

V prípade objednávania viacerých osôb, je nutné objednávkový formulár vyplniť za každú osobu opätovne, rovnako vykonať platbu za každú objednanú osobu.