Freedom Habit - Návyk Slobody

Hotel Sorea Regia, Bratislava
01 - 03 máj 2020

Prezentér:
Kevin Billett

Kevin Billett
Seminár:Freedom Habit - Návyk Slobody
Miesto:Hotel Sorea Regia, Bratislava
Dátum:01 - 03 máj 2020
Časy:

piatok, sobota a nedeľa: 8:00 - registrácia, 9:00 - začiatok semináru (presne)

piatok, sobota: 19:00 - koniec semináru (približne)

nedeľa: 18:00 - koniec semináru (približne)

Zvýhodnená cena:295 € / 395 €

Zvýhodnená cena do 10.marca

Informácie k cene:

Cena zahŕňa simultánne tlmočenie do slovenčiny a občerstvenie. Cena nezahŕňa ubytovanie ani stravu.

Po odoslaní vyplneného objednávkového formulára, je nutné spraviť úhradu online, ktorá bude automaticky ponúknutá. Miesto na seminári je garantované momentom úhrady.

Prezentér:Kevin Billett
Tlmočenie:

Seminár je simultánne tlmočený do slovenčiny profesionálnymi tlmočníčkami a zároveň terapeutkami metódy CESTA.

Viac informácií:

Špeciálna cena pre absolventov semináru Bez Ega platná bez časového rozlíšenia je 195 EUR.

 

Cena 295 EUR platná do 10.3.2020 - SUPER ZVÝHODNENÁ UVÁDZACIA CENA svetovej premiéry semináru v Bratislave!

Zvýhodnená cena 345 EUR platná od 11.3.2020 do 31.3.2020

Regulárna cena 395 EUR platná pre stredoeurópsky región od 1.4.2020

 

Každý deň je jedna krátka prestávka s občerstvením doobeda a jedna poobede a 60 min. obedná prestávka. Obedy je možné zakúpiť priamo v hoteli počas registrácie ráno.

 

V piatok ráno je potrebné uhradiť vratnú zálohu 20 EUR v hotovosti - za zariadenie na odposluch k tlmočeniu.

Objednávka

V prípade objednávania viacerých osôb, je nutné objednávkový formulár vyplniť za každú osobu opätovne, rovnako vykonať platbu za každú objednanú osobu.