E-motion a čistenie traumy

Akadémia Bojových Umení, Bratislava
11 - 13 september 2020

Prezentér:
Dorothe Trassl

Dorothe Trassl
Seminár:E-motion a čistenie traumy
Miesto:Akadémia Bojových Umení, Bratislava
Dátum:11 - 13 september 2020
Časy:

piatok: 8:00 - registrácia, 9:00 - začiatok semináru (presne), 20:00 - koniec semináru (približne)

sobota: 8:00 - registrácia, 9:00 - začiatok semináru (presne), 20:00 - koniec semináru (približne)

nedeľa: 8:00 - registrácia, 9:00 - začiatok semináru (presne), 19:00 - koniec semináru (približne)

Cena:395 €
Informácie k cene:

Cena zahŕňa simultánne tlmočenie do slovenčiny a občerstvenie. Cena nezahŕňa ubytovanie ani stravu.

Po odoslaní vyplneného objednávkového formulára, je nutné spraviť úhradu online, ktorá bude automaticky ponúknutá.

Prezentér:Dorothe Trassl
Adresa:

Akadémia Bojových Umení, Mlynské nivy 34, 821 09 Bratislava

https://www.abu-ba.sk/

Tlmočenie:

Seminár je simultánne tlmočený do slovenčiny profesionálnou tlmočníčkou a zároveň terapeutkou metódy CESTA.

Objednávka

V prípade objednávania viacerých osôb, je nutné objednávkový formulár vyplniť za každú osobu opätovne, rovnako vykonať platbu za každú objednanú osobu.