E-motion a čistenie traumy

Academia Universum, Bratislava
06 - 08 september 2019

Prezentér:
Dorothe Trassl

Dorothe Trassl
Seminár:E-motion a čistenie traumy
Miesto:Academia Universum, Bratislava
Dátum:06 - 08 september 2019
Časy:

piatok: 8:00 - registrácia, 9:00 - začiatok semináru (presne), 20:00 - koniec semináru (približne)

sobota: 8:00 - registrácia, 9:00 - začiatok semináru (presne), 20:00 - koniec semináru (približne)

nedeľa: 8:00 - registrácia, 9:00 - začiatok semináru (presne), 19:00 - koniec semináru (približne)

Cena:395 €
Informácie k cene:

Cena zahŕňa simultánne tlmočenie do slovenčiny a občerstvenie. Cena nezahŕňa ubytovanie ani stravu.

Po odoslaní vyplneného objednávkového formulára, je nutné spraviť úhradu online, ktorá bude automaticky ponúknutá. Miesto na seminári je garantované momentom úhrady.

Prezentér:Dorothe Trassl
Adresa:

Academia Universum, Mlynské nivy 34, 821 09 Bratislava

www.academiauniversum.com

Tlmočenie:

Seminár je simultánne tlmočený do slovenčiny profesionálnou tlmočníčkou a zároveň terapeutkou metódy CESTA.

Objednávka

V prípade objednávania viacerých osôb, je nutné objednávkový formulár vyplniť za každú osobu opätovne, rovnako vykonať platbu za každú objednanú osobu.