Peter Hudec

Private Equity Manager, absolvent semináru Intenzívna Cesta a pokročilé nástroje

"Raz mi jeden priateľ povedal, že slovo náhoda je pre neho cudzie a nevie, čo znamená. Zistil som, akú má pravdu..."

"Všetko sa dialo/deje/bude diať z nejakého dôvodu, má to svoj zmysel a význam. Cesta mi pomáha čítať tieto dôvody, uvedomujem si skutočnosti v novom svetle a vnútorne ma to napĺňa, posúva ďalej vo vzťahu k sebe, rodine, kamarátom a známym. Postupne zhadzujem svoje masky. Cítim sa zdravší, otvorenejší a slobodnejší. Som len na začiatku Cesty, ale už teraz Ďakujem!"